Изображения
Включить
Выключить
Цвет
А
Белый
А
Чёрный
А
Синий
Стиль текста
А
С засечками
А
Без засечек
Размер текста
Обычная версия сайта


Адміністрацыйная адказнасць за парушэнні заканадаўства аб працы і аб ахове працы

Адміністрацыйная адказнасць за парушэнне заканадаўства аб працы і аб ахове працы ўстаноўленая Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях (далей-КаАП).

У адпаведнасці з артыкулам 2.1. КаАП адміністрацыйным правапарушэннем прызнаецца супрацьпраўнае вінаватае дзеянне (дзеянне або бяздзейнасць) фізічнай асобы, а роўна супрацьпраўнае дзеянне юрыдычнай асобы, за здзяйсненне якога ўстаноўлена адміністрацыйная адказнасць.

Згодна з артыкуле 2.3 Каап віна - псіхічнае стаўленне фізічнай асобы да здзейсненага ім супрацьпраўным дзеянням, выяўленае ў форме намеру або неасцярожнасці. Вінаватым у здзяйсненні адміністрацыйнага правапарушэння можа быць прызнана толькі разумная фізічная асоба.

Артыкулам 4.6 Каап устаноўлена, што індывідуальны прадпрымальнік нясе адміністрацыйную адказнасць за здзяйсненне адміністрацыйнага правапарушэння, звязанага з ажыццяўляемай ім прадпрымальніцкай дзейнасцю: у адпаведнасці з санкцыяй, прадугледжанай для індывідуальнага прадпрымальніка; у адпаведнасці з санкцыяй, прадугледжанай для фізічнай асобы, калі індывідуальны прадпрымальнік не паказаны ў санкцыі.

Юрыдычная асоба нясе адміністрацыйную адказнасць, калі такое твар пазначана ў санкцыі, і звестак асобай не былі прыняты ўсе меры па выкананні нормаў (правілаў), за парушэнне якіх прадугледжана адміністрацыйная адказнасць.

У адпаведнасці з артыкулам 3.22 Працэсуальна-выканаўчага кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністрацыйных правапарушэннях (далей – Пікаап) органы Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны разглядаюць справы аб адміністрацыйных правапарушэннях, прадугледжаных часткамі 2-4 і 6 артыкула 10.12, артыкуламі 10.13, 10.14, 10.18 і 24.11 КаАП, пратаколы аб здзяйсненні якіх складзеныя службовымі асобамі гэтых органаў. Ад імя органаў Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны справы аб адміністрацыйных правапарушэннях мае права разглядаць дырэктар Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны і яго намеснікі, начальнікі упраўленняў, аддзелаў гэтага дэпартамента і іх намеснікі, начальнікі міжраённых аддзелаў абласных упраўленняў гэтага дэпартамента і іх намеснікі.

Часткай другой артыкула 10.12 КаАП прадугледжана адказнасць за непрадстаўленне асобай, упаўнаважанай у адпаведнасці з заканадаўствам прадстаўляць наймальніка, інфармацыі, неабходнай для вядзення калектыўных перамоваў. Санкцыя за дадзенае парушэнне прадугледжвае накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да дзесяці базавых велічынь.

Згодна з часткай трэцяй вышэйназванага артыкула нявыплата або няпоўная выплата ва ўстаноўлены тэрмін заработнай платы, іншых выплат, належных работніку ад наймальніка ў адпаведнасці з заканадаўствам, - цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад чатырох да пяцідзесяці базавых велічынь.

Дзеі, прадугледжаныя часткай 3 артыкула 10.12 КаАП, учыненыя паўторна на працягу аднаго года пасля накладання адміністрацыйнага спагнання за такія ж парушэнні, - цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад трыццаці да ста базавых велічынь (Частка чацвёртая артыкула 10.12 КаАП).

Невыкананне службовай асобай наймальніка ўстаноўленага парадку прыёму работнікаў на працу, рэжыму працоўнага часу і часу адпачынку работнікаў, прадастаўлення ім адпачынкаў, а роўна парушэнні заканадаўства аб працы, якія прычынілі шкоду работніку, акрамя парушэнняў, прадугледжаных часткамі 1 - 5 артыкула 10.12 КаАП, - цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад двух да дваццаці базавых велічынь (Частка шостая артыкула 10.12 КаАП).

Артыкулам 10.13 Каап устаноўлена адказнасць за парушэнне патрабаванняў па ахове працы.

Так, згодна з часткі першай названага артыкула парушэнне службовай або іншым упаўнаважаным асобай работадаўцы або індывідуальным прадпрымальнікам патрабаванняў па ахове працы - цягне накладанне штрафу ў памеры ад пяці да сарака базавых велічынь.

Калі вышэйпаказанае дзеянне пацягнула траўміраванне працуючых, то санкцыяй артыкула прадугледжана накладанне штрафу ў памеры ад дваццаці да пяцідзесяці базавых велічынь (Частка другая артыкула 10.13 КаАП).

Дзеянне, прадугледжанае часткай 1 вышэйпаказанага артыкула, здзейсненае іншым працуючым, - цягне накладанне штрафу ў памеры да пяці базавых велічынь (Частка трэцяя артыкула 10.13 КаАП).

Артыкул 10.14 Каап ўстанаўлівае адміністрацыйную адказнасць непаведамленне або несвоечасовае паведамленне страхавальнікам аб няшчасным выпадку на вытворчасці або прафесійным захворванні ў выпадках, прадугледжаных заканадаўствам, а таксама парушэнне ўстаноўленага парадку расследавання такога няшчаснага выпадку. Санкцыя дадзенага артыкула за названае парушэнне прадугледжвае накладанне штрафу ў памеры ад дзесяці да пяцідзесяці базавых велічынь.

Варта асобна спыніцца на артыкуле 10.18 КаАП, які прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за парушэнне патрабаванняў заключэння грамадзянска-прававых дагавораў.

Асаблівасцю прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці па вышэйпаказанай артыкуле з'яўляецца неабходнасць у наяўнасці выяўленага ва ўстаноўленым парадку патрабаванні Пвкаап пацярпелага або яго законнага прадстаўніка прыцягнуць асобу, якая ўчыніла адміністрацыйнае правапарушэнне, да адміністрацыйнай адказнасці (артыкулы 4.4 9.4 Каап і Пвкаап). Адсутнасць такога патрабавання з'яўляецца акалічнасцю, выняткоўвалым адміністрацыйны працэс (пункт 8 часткі першай артыкула 9.6 Пвкаап). Згодна з артыкулам 10.18 Каап невыкананне пісьмовай формы грамадзянска-прававых дагавораў на выкананне работ, аказанне паслуг ці стварэнне аб'ектаў інтэлектуальнай уласнасці, якія заключаюцца юрыдычнай асобай або індывідуальным прадпрымальнікам з грамадзянамі, а таксама адсутнасць у гэтых дагаворах умоў, устаноўленых заканадаўствам, - цягнуць накладанне штрафу на індывідуальнага прадпрымальніка або юрыдычную асобу ў памеры да дваццаці пяці базавых велічынь.

  • Яндекс.Метрика