Изображения
Включить
Выключить
Цвет
А
Белый
А
Чёрный
А
Синий
Стиль текста
А
С засечками
А
Без засечек
Размер текста
Обычная версия сайта

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца кіраваннем аналізу, арганізацыйнай, кадравай і ідэалагічнай працы Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь па зваротах зацікаўленых асоб.

№п/п

Найменне адміністрацыйнай працэдуры (№адміністрацыйнай працэдуры згодна з пералікам адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 (далей-пералік)

Пералік дакументаў (звестак), якія прадстаўляюцца зацікаўленай асобай для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Прозвішча, Імя, Імя па бацьку, пасада, нумар кабінета, службовы тэлефон работніка, які ажыццяўляе прыём зацікаўленых асоб

1

Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі (АП № 2.1. Пераліку)

вусны зварот

Вярыга Ж.В. консультант, кабінет 817,т.306-41-10

Курганская Е.А.

намеснік начальніка упраўлення ( у перыяд адсутнасці Вярыга Ж.В.)

2

Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады

(АП № 2.2. Пераліку)

вусны зварот

Вярыга Ж.В. консультант, кабінет 817,т.306-41-10

КурганскаяЕ.А.

намеснік начальніка упраўлення ( у перыяд адсутнасці Вярыга Ж.В.)

3

Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

(АП № 2.3. Пераліку)

вусны зварот

Вярыга Ж.В. консультант, кабінет 817,т.306-41-10

КурганскаяЕ.А.

намеснік начальніка упраўлення ( у перыяд адсутнасці Вярыга Ж.В.)

4

Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па доглядзе за дзіцем ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі (АП № 2.19. Пераліку)

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу

Вярыга Ж.В. консультант, кабінет 817,т.306-41-10

5

Выдача даведкі аб знаходжанні ў адпачынку па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3-х гадоў

(АП № 2.25. Пераліку)

вусны зварот

Вярыга Ж.В. консультант, кабінет 817,т.306-41-10

КурганскаяЕ.А.

намеснік начальніка упраўлення ( у перыяд адсутнасці Вярыга Ж.В.)

Плата за здзяйсненне адміністрацыйных працэдур Дэпартаментам не спаганяецца.

Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца аддзяленнем бухгалтарскага ўліку, справаздачнасці і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь па заявах грамадзян у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 " Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

№ нумар адміністрацыйнай працэдуры згодна з пералікам адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджаным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры і запытаныя ўпаўнаважаным органам ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый

Максімальны час ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Службовая асоба, адказная за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры( Прозвішча, Імя,Імя па бацьку, пасада, нумар кабінета, службовы тэлефон работніка)

Глава 2. ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.4.

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.5

Прызначэнне дапамогі па цяжарнасці і родах

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу;

- лісток непрацаздольнасці - даведка аб памеры заработнай платы у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для назначэння дапамогі, складаецца з перыядаў работы ў розных наймальнікаў

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту альбо прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.6

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

-заява;

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу;

- даведка аб нараджэнні дзіцяці ў выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь;

-- пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці ў выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь;

-пасведчання аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэй 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

- копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – ўсынаўленне) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарыць) (далей – усынавілі) дзяцей

- выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць , - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі;

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, – для няпоўных сем'яў

- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органааб устанаўленні апекі (папячыцельства) для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

- пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе;

Дакументы, запытаныя ўпаўнаважаным органам:

- даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовагакошту;

-- дакументы або звесткі, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь , - для поўных сем'яў, у якіх адзін з бацькоў пастаянна пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якім у Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый – 1 месяц

адначасова

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.8

Прызначэнне дапамогі жанчынам, які я стаўл на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміну цяжарнасці

-заява;

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу;

-заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі;

выпіскі (копіі) з працоўных кніжак шлюбнай пары ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

10 дзён з дня звароту , а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.9

Прызначэнне дапамогі па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў

-заява;

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу;

- пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей-не менш за два пасведчанняў аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

- копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей;

- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

- пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

- пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення і ў зоне з правам на адсяленне

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходицца ў шлюбе

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і,- для няпоўных сем'яў

-даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

- выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

- даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

-даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі – пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

- даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

Дакументы, запытаныя ўпаўнаважаным органам:

- даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага кошту

- дакументы або звесткі, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь , - для поўных сем'яў, у якіх адзін з бацькоў пастаянна пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.9.1

Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

-заява;

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу;

- два пасведчанні аб нараджэнні дзяцей: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх сведчанняў)

-даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам –падаецца на дзіця ва ўзросце ад 3да 18 гадоў

- копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

- пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і,- для няпоўных сем'яў

-даведка аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

- выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

-- даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі або прызначэння дапамогі па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці( дзяцей), якія знаходзяцца водпуску па доглядзе дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і якія не з'яўляюцца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам).

Дакументы, запытаныя ўпаўнаважаным органам:

- даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага кошту

- дакументы або звесткі, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь - для поўных сем'яў, у якіх адзін з бацькоў пастаянна пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны Міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый – 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.12.

Прызначэнне дапамогі на дзяцей, старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

-заява;

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу;

-пасведчання аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (падаюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь,- пры наяўнасці такіх сведчанняў)

-копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) – для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

- пасведчанне інваліда альбо заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі Аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

-пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідам

-даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу – для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

-даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу альбо пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

- копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

-даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей, старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў) ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

- звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту , - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна(папячыцеля)

- даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты - у выпадку змены месца выплаты дапамогі

Дакументы, запытаныя ўпаўнаважаным органам

- даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку

-даведкі аб выплаце абавязковых страхавых узносаў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ва ўстаноўленыя тэрміны і аб даходах, з якіх яны вылічаныя, асобам, якія выплачваюць страхавыя ўзносы самастойна, - для індывідуальных прадпрымальнікаў, прыватных натарыусаў, адвакатаў, асоб, якія ажыццяўляюць рамесную дзейнасць

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

па 30 ліпеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.13.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за хворым дзіцем ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцяці - інваліда ва ўзросце да 18 гадоў)

- лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.14

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па доглядзе дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці альбо іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

- лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.16

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду за дзіцём – інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі

- лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для прызначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, паказаны ў лістку непрацаздольнасці

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.18

Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яго выплаты

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.20

Выдача даведкі аб ўтрыманні аліментаў і іх памеры

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.24.

Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.29

Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.35.

Выплата дапамогі (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

-заява асобы, які ўзяў на сябе арганізацыю пахавання памерлага (загінулага)

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу заяўніка

даведка аб смерці – у выпадку, калі смерць зарэгістравана ў Рэспубліцы Беларусь

- пасведчанне аб смерці-у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь

- пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - У выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

- даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам-у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

- 1 працо ўны дзень са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

адначасна

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

2.44

Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

пашпарт або іншы дакумент, які сведчыць пра асобу заяўніка

1 працо ўны дзень са дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц

бестэрмінова

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

ГЛАВА 18 АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І ВЫПЛАЧАНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСТЫЛЬ НА ДАКУМЕНТАХ АБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ, АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

18.7

Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

-заява;

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу;

5 працо ўныхдзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый-1 месяц

6 месяцаў

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08

18.13

Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

-пашпарт або іншы дакумент, які сведчыцьпра асобу;

у дзень звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А. В. вядучы бухгалтар, каб. 805,тэл. 306-41-08


Плата за здзяйсненне адміністрацыйных працэдур Дэпартаментам не спаганяецца.

  • Яндекс.Метрика