Изображения
Включить
Выключить
Цвет
А
Белый
А
Чёрный
А
Синий
Стиль текста
А
С засечками
А
Без засечек
Размер текста
Обычная версия сайта


Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца кіраваннем аналізу, арганізацыйнай, кадравай і ідэалагічнай працы Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь па зваротах зацікаўленых асоб.

№ п/п Найменне адміністрацыйнай працэдуры (№ адміністрацыйнай працэдуры згодна з Пералікам адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанай Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200 (далей – Пералік) Пералік дакументаў (звестак), якія прадстаўляюцца зацікаўленай асобай для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры Прозвішча, Імя, Імя па бацьку, пасада, нумар кабінета, службовы тэлефон работніка, які ажыццяўляе прыём зацікаўленых асоб


1 Выдача выпіскі (копіі) з працоўнай кніжкі
(АП № 2.1. Пераліку)
вусны зварот

Дзехцяронак Н.В.,
кансультант,
кабінет 817, т. 307-41-10

Курганская А.А., намеснік начальніка ўпраўлення ( у перыяд адсутнасці Дзехцяронак Н.В.)
т. 307-41-11

2 Выдача даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасадзе.

(АП № 2.2. Пераліку)
вусны зварот

Дзехцяронак Н.В.,
кансультант,
кабінет 817, т. 307-41-10

Курганская А.А., намеснік начальніка ўпраўлення ( у перыяд адсутнасці Дзехцяронак Н.В.)
т. 307-41-11

3 Выдача даведкі аб перыядзе працы, службы

(АП № 2.3. Пераліку)
вусны зварот

Дзехцяронак Н.В.,
кансультант,
кабінет 817, т. 307-41-10

Курганская А.А., намеснік начальніка ўпраўлення ( у перыяд адсутнасці Дзехцяронак Н.В.)
т. 307-41-11

4 Выдача даведкі аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў і спыненні выплаты дапамогі.

(АП № 2.19. Пераліку)
пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

Дзехцяронак Н.В.,
кансультант,
кабінет 817, т. 307-41-10

5 Выдача даведкі аб знаходжанні ў водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту 3-х гадоў.

(АП № 2.25. Пераліку)
вусны зварот

Дзехцяронак Н.В.,
кансультант,
кабінет 817, т. 307-41-10

Курганская А.А., намеснік начальніка ўпраўлення ( у перыяд адсутнасці Дзехцяронак Н.В.)
т. 307-41-11

Плата за правядзенне адміністрацыйных працэдур Дэпартаментам не спаганяецца.Пералік адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца аддзяленнем бухгалтарскага ўліку, справаздачнасці і матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рэспублікі Беларусь па заявах грамадзян у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 «Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян»

*Плата за ажыццяўленне адміністрацыйных працэдур, указаных у гэтым Пераліку, не спаганяецца

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапаможнікаў, каб. 805, тэл. 306 41 08

№ адміністрацыйнай працэдуры згодна з Пералікам адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанай Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 № 200

Найменне адміністрацыйнай працэдуры

Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры і запытваюцца ўпаўнаважаным органам ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый

Максімальны тэрмін ажыццяўлення адміністрацыйнай працэдуры

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія выдаюцца (прымаецца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

Службовая асоба, адказная за ажыццяўленне адміністрацыйнай працэдуры (П.І.І., пасада, нумар кабінета, № службовага тэлефона)

Кіраўнік 2. ПРАЦА І САЦЫЯЛЬНАЯ АБАРОНА

2.4.

Выдача даведкі аб памеры заработнай платы (грашовага забеспячэння)


5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.5.

Прызначэнне дапаможніка па цяжарнасці і родах

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-лістак непрацаздольнасці

-даведка аб памеры заработнай платы

– у выпадку, калі перыяд, за які вызначаецца сярэднядзённы заробак для прызначэння дапамогі, складаецца з перыядаў працы ў розных наймальнікаў

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту або прадстаўлення дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог,
каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.6.

Прызначэнне дапамогі ў сувязі з нараджэннем дзіцяці

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-даведка аб нараджэнні дзіцяці ў выпадку, калі дзіця нарадзілася ў Рэспубліцы Беларусь

-пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці ў выпадку, калі дзіця нарадзілася за межамі Рэспублікі Беларусь

-пасведчанні аб нараджэнні, смерці дзяцей, у тым ліку старэйшых за 18 гадоў (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей)

-копія рашэння суда аб усынаўленні (удачарэнні) (далей – усынаўленне) – для сем'яў, якія ўсынавілі (удачарылі) (далей – усынавілі) дзяцей

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў (удачарыцеляў) (далей – усынавіцелі), апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

-копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага аб устанаўленні апекі (папячыцельства) для асоб, назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

Дакументы, якiя запытваюцца ўпаўнаважаным органам:

- даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і ці копія асабовага рахунку

- дакументы або звесткі, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь, - для поўных сем'яў, у якіх адзін з бацькоў пастаянна пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны.

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый - 1 месяц

адначасова

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог,
каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.8.

Прызначэнне дапамогі жанчынам, якія сталі на ўлік у дзяржаўных арганізацыях аховы здароўя да 12-тыднёвага тэрміна цяжарнасці.

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-заключэнне ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак заяўніка і жонка заяўніка ці іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік знаходзіцца ў шлюбе

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый - 1 месяц

адначасова

2.9.

Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-пасведчанне аб нараджэнні дзяцей (пры выхаванні ў сям'і дваіх і больш непаўналетніх дзяцей - не менш за два пасведчанні аб нараджэнні) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

-копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

-копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

-пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 3 гадоў

-пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС, іншых радыяцыйных аварый - для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) пражываюць на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення і ў зоне з правам на адсяленне

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і,- для няпоўных сем'яў

-даведка аб перыядзе, за якой выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

-даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам

-даведка аб выхадзе на працу, службу да заканчэння водпуску па догляду за дзіцем ва ўзросце да 3 гадоў і спыненні выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду за дзіцем да дасягнення ім узросту 3 гадоў іншым членам сям'і або сваяком дзіцяці

- даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змянення месца выплаты дапамогі

Дакументы, якiя запытваюцца ўпаўнаважаным органам:

-даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку

- дакументы або звесткі, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь, - для поўных сем'яў, у якіх адзін з бацькоў пастаянна пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны.

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый - 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог,
каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.9.1.

Прызначэнне дапамогі сем'ям на дзяцей ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў у перыяд выхавання дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

- два пасведчанні аб нараджэнні дзяцей: адно на дзіця ва ўзросце да 3 гадоў і адно на дзіця ва ўзросце ад 3 да 18 гадоў (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

-даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам -прадастаўляецца на дзіця ва ўзросце ад 3да 18 гадоў

-копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

-копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб назначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і,- для няпоўных сем'яў

-даведка аб перыядзе, за якой выплачана дапамога па цяжарнасці і родах

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі

- даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змянення месца выплаты дапамогі або назначэння дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў іншаму сваяку або члену сям'і дзіцяці (дзяцей), якія знаходзяцца ў водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў. гадоў і які не з'яўляецца дзіцяці (дзецям) маці (мачахай) або бацькам (айчымам).

Дакументы, якiя запытваюцца ўпаўнаважаным органам:

-даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку

- дакументы або звесткі, якія пацвярджаюць неатрыманне аналагічнай дапамогі за межамі Рэспублікі Беларусь, - для поўных сем'яў, у якіх адзін з бацькоў пастаянна пражывае на тэрыторыі дзяржавы, з якой у Рэспублікі Беларусь заключаны міжнародныя дагаворы, двухбаковыя пагадненні аб супрацоўніцтве ў галіне сацыяльнай абароны.

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, арганізацый - 1 месяц

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3 гадоў

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог,
каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.12.

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады з асобных катэгорый сем'яў

-заява

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

-пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такіх пасведчанняў)

-копія рашэння суда аб усынаўленні - для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей

- копія рашэння мясцовага выканаўчага і распарадчага органа аб устанаўленні апекі (папячыцельства) - для асоб, прызначаных апекунамі (папячыцелямі) дзіцяці

-пасведчанне інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі аб устанаўленні інваліднасці - для дзіцяці-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў

-пасведчанне інваліда - для маці (мачахі), бацькі (айчыма), усынавіцеля, апекуна (папячыцеля), якія з'яўляюцца інвалідамі

-даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

-даведка аб накіраванні на альтэрнатыўную службу - для сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

-пасведчанне аб заключэнні шлюбу - у выпадку, калі заяўнік складаецца ў шлюбе

-копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, - для няпоўных сем'яў

-копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, сем'яў грамадзян, якія праходзяць альтэрнатыўную службу

-даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (прадстаўляецца на ўсіх дзяцей, на дзяцей старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)

-выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў (папячыцеляў)) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць

- звесткі аб атрыманых даходах за 6 месяцаў года, які папярэднічае году звароту, - для працаздольнага бацькі (айчыма) у поўнай сям'і, аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, усынавіцеля, апекуна (папячыцеля)

-даведка аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты - у выпадку змянення месца выплаты дапамогі

Дакументы, якiя запытваюцца ўпаўнаважаным органам

Дакументы, запытаныя ўпаўнаважаным органам

-даведка аб месцы жыхарства і складзе сям'і або копія асабовага рахунку

- аб выплаце абавязковых страхавых узносаў у Фонд сацыяльнай абароны насельніцтва Міністэрства працы і сацыяльнай абароны ў устаноўленыя тэрміны і аб даходах, з якіх яны вылічаны, асобам, якія выплачваюць страхавыя ўзносы самастойна, - для індывідуальных прадпрымальнікаў, прыватных натарыусаў, адвакатаў, асоб, якія ажыццяўляюць рамесную дзейнасць

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

па 30 ліпеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім назначана дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16-, 18-гадовага ўзросту

Камісія па прызначэнні дзяржаўных дапамог,
каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.13.

Назначэнне дапамогі пачасовай непрацаздольнасці па догляду хворага дзіцяці ва ўзросце да 14 гадоў (дзіцём - інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў)

-лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.14.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3 гадоў і дзіцем-інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку хваробы маці або іншай асобы, якая фактычна ажыццяўляе догляд дзіцяці

-лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.16.

Прызначэнне дапамогі па часовай непрацаздольнасці па догляду дзіцяці - інвалідам ва ўзросце да 18 гадоў у выпадку яго санаторна-курортнага лячэння, медыцынскай рэабілітацыі.

-лісток непрацаздольнасці

10 дзён з дня звароту, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і (або) атрымання дадатковай інфармацыі, неабходнай для назначэння дапамогі, - 1 месяц

на тэрмін, указаны ў лістку непрацаздольнасці

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.18.

Выдача даведкі аб памеры дапамогі на дзяцей і перыядзе яе выплаты

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.20.

Выдача даведкі аб утрыманні аліментаў і іх памеры

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.24.

Выдача даведкі аб незабяспечанасці дзіцяці ў бягучым годзе пуцёўкай за кошт сродкаў дзяржаўнага сацыяльнага страхавання ў лагер з кругласутачным знаходжаннем


5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.29.

Выдача даведкі аб перыядзе, за які выплачана дапамога па цяжарнасці і родах.

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

3 дні з дня звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.35.

Выплата дапаможніка (матэрыяльнай дапамогі) на пахаванне

-заява асобы, якая ўзяла на сябе арганізацыю пахавання памерлай (загінуўшай)

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу заяўніка

-даведка аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная ў Рэспубліцы Беларусь

-пасведчанне аб смерці - у выпадку, калі смерць зарэгістраваная за межамі Рэспублікі Беларусь
-пасведчанне аб нараджэнні (пры яго наяўнасці) - у выпадку смерці дзіцяці (дзяцей)

-даведка аб тым, што памерлы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў на дзень смерці з'яўляўся навучэнцам - у выпадку смерці асобы ва ўзросце ад 18 да 23 гадоў

- 1 працоўны дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

адначасова

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

2.44.

Выдача даведкі аб невыдзяленні пуцёўкі на дзяцей на санаторна-курортнае лячэнне і аздараўленне ў бягучым годзе

- пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 дзён з дня звароту

бестэрмінова

Камісія па аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні работнікаў Дэпартамента дзяржаўнай інспекцыі працы,
каб. 805,тэл.

316 41 08

ГЛАВА 18 АТРЫМАНЫЯ ДАХОДЫ І СПЛАЧНЫЯ ПАДАТКІ, ЗБОРЫ (ПОШЛІНЫ). АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АДЗІНАГА ДЗЯРЖАЎНАГА РЭГІСТРА ЮРЫДЫЧНЫХ АСОБ І ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ. ПРАСТАЎЛЕННЕ АПАСЦІЛЯ НА ДАКУМЕНТАХ АБО ЛЕГАЛІЗАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ, АТРЫМАННЕ ІНФАРМАЦЫІ З АРХІЎНЫХ ДАКУМЕНТАЎ

18.7.

Выдача даведкі аб наяўнасці або аб адсутнасці выканаўчых лістоў і (або) іншых патрабаванняў аб спагнанні з асобы запазычанасці па падатках, іншых даўгах і абавязацельствах перад Рэспублікай Беларусь, яе юрыдычнымі і фізічнымі асобамі для вырашэння пытання аб выхадзе з грамадзянства Рэспублікі Беларусь

-заяву

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

5 працоўных дзён з дня падачы заявы, а пры неабходнасці правядзення спецыяльнай (у тым ліку падатковай) праверкі, запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый - 1 месяц

6 месяцаў

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

18.13.

Выдача даведкі аб даходах, вылічаных і ўтрыманых сумах падаходнага падатку з фізічных асоб

-пашпарт ці іншы дакумент, які сведчыць асобу

у дзень звароту

бестэрмінова

Сідарэнка А.У. вядучы бухгалтар, каб. 805,

тэл. 316 41 08

Плата за правядзенне адміністрацыйных працэдур Дэпартаментам не спаганяецца.

  • Яндекс.Метрика